„СМАРТ БИЛДИНГ ТЕХНОЛОДЖИС” ООД

Създадена през м. октомври 2004г, тя е 100% частна собственост.

Специализирана е в изграждане на Системи за сградна автоматизация с акцент върху инженерните съоръжения (вж. Дейност) , предимно в обществени и бизнес сгради, хотелски комплекси, както и фармацевтични и други производствени предприятия. Предлаганите решения са базирани на технологиите на фирмите Honeywell и Echelon (вж. Партньори) , които са сред лидерите в тази област.

Екипът на фирмата се състои от специалисти с богат опит, изготвили концепцията, програмирали и извършили реалния пуск на множество подобни системи в страната (вж. Обекти) .

При извършване на дейността си, ние се стремим да използваме собствения си ресурс. Когато обемът на работа и сроковете го налагат, работим с подизпълнители.

Целта на фирмата ни е чрез внедряване на най-авангардните технологии, съобразени със спецификата и ограниченията на обекта, да предложим уникално за клиента решение, характеризиращо се с максимум комфорт и ефективност при експлоатацията на разумна цена.