В предмета на дейност на Смарт Билдинг Технолоджис ООД е включено следното:

 • Проектиране и консултации при проектиране на Системи за сградна автоматизация;
 • Проектиране, доставка и монтаж на електрически табла “Автоматика” с или без силова част по отношение на обхванатите подсистеми (климатизация, вентилация, студови и/или топлинни центрове, контрол и разпределение на електрозахранване, осветление и други);
 • Доставка и монтаж на необходимите полеви устройства, датчици и изпълнителни механизми
 • Програмиране, доставка и пуск на управляващи DDC контролери за обхванатите подсистеми
 • Програмиране, пуск и поддръжка на LON Works мрежи
 • Проектиране и изграждане на контролно информационни мрежи
 • Проектиране, доставка и монтаж на системи за контрол на достъпа, пожароизвестяване и гасене, конвенционално и цифрово видеонаблюдение и рекординг
 • Проектиране, доставка и пуск на графични управляващи станции за управление и контрол на обхванатите подсистеми
 • Интеграция със Системи за автоматизация на други фирми производители на ниво комуникация по ModBus / J – Bus протокол
 • Обучение на поддържащия персонал за работа с внедрените системите
 • Гаранционна поддръжка и следгаранционно абонаментно обслужване