Летище София – Терминал 2

В новопостроения Терминал 2 на Летище София има изградена централизирана система за сграден мениджмънт, която контролира и управлява цялата климатизация в сградата, осветлението, топлинните и студовите центрове.

Бизнес сграда Prima Business Center, София

Системата за сграден мениджмънт контролира и управлява цялата климатизация в сградата, осветлението, топлинния и студовия център. Тя също така извършва мониторинг на охранителната и пожароизвестителната системи по етажи.

Административна сграда на Мини Марица Изток ЕАД, Раднево

Изградената там Система за сграден мениджмънт контролира и управлява цялата климатизация в сградата (предимно посредством стайни конвектори), както и цялото топло и студоподаване.