honeywell

Honeywell има повече от 100 години опит в правенето на домовете , обществените и промишлени сгради по-ефективни, безопасни и удобни . Техните продукти , решения и услуги са на водещи позиции в области като датчици , безжични технологии и управление на данните в реално време.

Посредством световната си мрежа от офиси, Honeywell предоставя индивидуални решения за сгради с високо качество и голяма надеждност, включително:

•  Системи за управление на ОВК инсталации
•  Сградна автоматизация
•  Системи за охрана
•  Системи за енергиен мениджмънт
•  Механична поддръжка, надстройка и модернизация
•  Пожароизвестителни и противопожарни системи
•  Комуникации при спешни случаи

Honeywell се възползват от предимствата на водещите стандарти в отворените системи, като например LonWorks, BACnet, OPC, ODBC, AdvanceDDE и Modbus.

Освен това Honeywell предлага различни софтуерни пакети за изграждане на централизирани сградни системи с една или повече операторски станции за мониторинг и контрол на различните процеси. Такива са Honeywell Enterprise Buildings Integrator™ и SymmetreE™, които могат да бъдат изградени, така че да отговарят на изискванията на почти всяка сграда. Тези софтуерни системи са едни от най-мощните, разбираеми и гъвкави в областта на сградната автоматизация . Техните предимства са :

•  Лесно управление от една централна операторска станция на системите за ОВК, осветление, енергиен мениджмънт, охрана, видео наблюдение, противопожарна безопасност и проследяване на оборудването и персонала.
•  Вземане на решение при повече налична информация чрез модерни средства за събиране на данни и интеграция с базиданни.
•  Подобрено управление от страна на операторите чрез лесен и web-базиран потребителски интерфейс, който спестява време да обучение.
===============================================================

echelon

Echelon е пионер и световен лидер в мрежовите технологии, използвани в Системите за автоматизация .

Echelon осигуряват същността на компонентните технологии, операционните системи за мрежите и софтуерните продукти за управлението им , както свързване посредством IP адресиране, което помага на производителите на различните продукти и системи и на екипите, които ги внедряват.

Echelon първи въведоха концепцията за отворените системи в сгради, при които производителите следват установени принципи за взаимодействие, което позволява на внедрителите да избират най-добрите продукти от даден тип с цел да създадат една единна система за сградна автоматизация. Обхванатите технологии и инфраструктурните продукти са сърцето на тези отворени системи, като същевременно имат предимства като например по-ниски разходи за инсталиране и поддръжка, по-висока степен на разширяемост и гъвкавост на по-ниски цени и много подобрена енергийна ефективност.