Комбинат Юрий Гагарин – БТ АД, Пловдив

Изградената Система за сграден мениджмънт контролира и управлява микроклимата в производствените помещения на изцяло обновената печатната база, включително цялото топло- и студоподаване. Осигурен е централизиран контрол на обхванатото оборудване.

Фармацевтичен комбинат на Унифарм, София

софийския завод на фармацевтичната компания “Унифарм” е осъществен контрол и управление на параметрите в климатизираните производствени помещения, осигуряваща поддържането им в необходимите за сертификация в съответствие с GMP граници. Системата е базирана на свободно програмируеми комуникативни контролери XL500 и XL50 и входно-изходни модули и е допълнена с операторска станция за Системата за сграден мениджмънт.

Система за сградна автоматизация – Терминал 1, Фармацевтичен склад на Софарма, София

Новопостроеният склад на фармацевтичната компания “Софарма АД” в София има централизирана система за контролиране и управление на климатизацията в складовите помещения, където се следят температура и относителна влажност в много тесни граници.

Супозиторен и Таблетен цех на Софарма, София

Цехът за Супозитории на фармацевтичната компания “Софарма АД” в София бе реконструиран и модернизиран, след което бе изградена система за контролиране и управление на климатизацията в производствените помещения, където се следят температура, относителна влажност и налягане в много тесни граници.

Фармацевтичен комбинат на Софарма, Казанлък

Изградената система за автоматизация в завода на фармацевтичната компания “Софарма АД” във Казанлък съдържа контролери на фирма Honeywell от фамилията EXCEL 5000 за мониторинг и управление на климатизацията в помещенията.

Фармацевтичен комбинат на Софарма, Врабево

Новопостроеният завод на фармацевтичната компания “Софарма АД” във Врабево има централизирана система за контролиране и управление на климатизацията в административните и производствените помещения, където се следят температура, относителна влажност и налягане в много тесни граници.

Фармацевтичен комбинат на Актавис, Разград

обновеният завод на фармацевтичната компания “Актавис” в Разград е осъществен контрол и управление на параметрите в климатизираните производствени помещения, осигуряваща поддържането им в необходимите за сертификация в съответствие с GMP граници.

Производствена сграда на MediaSys, Стара Загора

Системата за сграден мениджмънт в производствената сграда на “MediaSys ” се състои от операторска станция и контролери на Honeywell , които управляват климатизацията в чистите помещения (“бели стаи”), както и топло- и студоподаването. Климатичните инсталации поддържат постоянна температура и влага в различните помещения за осъществяването на производствения процес.

Печатница на Българска Народна Банка, София

Системата за сграден мениджмънт в Печатницата на БНБ се състои от операторска станция и контролери на Honeywell , които управляват цялата климатизация в сградата, топло и студоподаването