02

Компютърна система за сграден мениджмънт SymmetrE (Honeywell) с 1 операторска станция
База-данни от 2 000 информационни точки
9 EXCEL500 контролера на Honeywell
1 EXCEL 50 контролер на Honeywell
189 EXCEL 10 FCU контролера на Honeywell за индивидуален стаен контрол
12 XFC LON I/O модула
1 климатична инсталация
189 индивидуални стайни конвектора
1 топлинна и студова абонатна
2 котела
2 хладилни машини

Административна сграда на Мини Марица Изток ЕАД, Раднево