20. Sopharma - Ampules 01 - Feb2006

Модернизираната сграда вече има централизирана система за контролиране и управление на климатизацията в административните и производствените помещения, където се следят температура, относителна влажност и налягане в много тесни граници. Инсталираният софтуер на фирма Honeywell – Enterprise Building s Integrator е официално сертифициран за употреба във фармацевтичната промишленост и отговаря напълно E вропейските изискванията за спазване на принципите на Добрата производствена практика (GMP) 21 CFR Part 11. Понастоящем системата е валидирана.

Обхванати са:

  • 12 климатични и вентилационни инсталации
  • 50 показания на измерените параметри в помещенията (температура, влага и налягане)

със следното оборудване:

  • 14 EXCEL 50 контролера на Honeywell
  • 20 XFC и XFL 521..524 LON I/O модула

Операторската станция на обекта е:

  • Компютърна система за сграден мениджмънт Enterprise Building s Integrator (Honeywell) с 2 операторски станции
  • База-данни от 1 000 информационни точки

През май 2007г. системата бе разширена с още два контролера EXCEL 50 с 2 XFC LON I/O модула на Honeywell , който управлява две нови климатични инсталации.

Ампулен цех на Софарма, София