03. Steelmet - East Park Trade Center 04

 • Компютърна система за сграден мениджмънт Enterprise Buildings Integrator (Honeywell) с 1 операторска станция
 • База-данни от 500 информационни точки
 • 2 EXCEL500 контролера на Honeywell
 • 2 EXCEL 50 контролера на Honeywell
 • 27 XFC LON I/O модула
 • 2 климатични и 1 вентилационна инсталации
 • 14 индивидуални стайни конвектора
 • 5 осветителни етажни табла
 • 1 топлинна и студова абонатна
 • 1 котел
 • 3 хладилни машини
 • отдимителна и противопожарна вентилация
 • сигнали за пожар по етажи от пожароизвестителната централа
 • сигнали от разни системи (асансьори и дренажни помпи)
Бизнес сграда East Park Trade Center, София