04. Prima Business Center

Обхванати са:

  • вентилационни инсталации
  • зонов поетажен контрол на климатизация и охрана
  • зонов контрол на пожароизвестителна инсталация
  • топлинен и студов център
  • 1 хладилна машина

със следното оборудване:

  • 1 EXCEL500 контролер на Honeywell
  • 15 XF521..524 I/O модула

Операторската станция на обекта е:

  • Компютърна система за сграден мениджмънт Excel Building Supervisor – XBS (Honeywell)
  • База-данни от 1 0 00 информационни точки
Бизнес сграда Prima Business Center, София