30

Обхванати са:

  • 5 климатични инсталации
  • 57 индивидуални стайни конвектора
  • топлинен център

със следното оборудване:

  • 3 EXCEL500 контролера на Honeywell
  • 4 EXCEL 5 0 контролера на Honeywell
  • 57 EXCEL 10 FCU контролера на Honeywell за индивидуален стаен контрол

Операторската станция на обекта е:

  • Компютърна система за сграден мениджмънт Enterprise Buildings Integrator (Honeywell) с 2 операторски станции
  • База-данни от 1 000 информационни точки
Еко хотел Здравец, Пловдив