32

Обхванати са:

  • 11 климатични и вентилационни инсталации
  • топлинен и студов център
  • 3 хладилни машини

със следното оборудване:

  • 4 EXCEL 50 контролер на Honeywell
  • 3 XFC LON I/O модула

Операторската станция на обекта е:

  • Компютърна система за сграден мениджмънт SymmetrE (Honeywell) с 1 операторска станция
  • База-данни от 250 информационни точки
Комбинат Юрий Гагарин – БТ АД, Пловдив