07. Airport Sofia - New 01

В новопостроения Терминал 2 на Летище София има изградена централизирана система за сграден мениджмънт, която контролира и управлява цялата климатизация в сградата, осветлението, топлинните и студовите центрове. Тя също така управлява помпената станция, която захранва цялата сграда с техническа и омекотена вода, и канализационните помпени станции в канализационната и в кариерната шахти. Пожароизвестяването се следи от системния сървър посредством директни сигнали от пожароизвестителната централа по зони и посредством състоянието на противопожарните клапи, врати и прозорци. Наблюдават се и специализираните системи на всички гейтове за обслужване на самолетите, както и различни други летищни системи (като например системата за информация за полетите ( FIDS) и др. ) . Има комуникационна връзка за получаване на данни по ModBus от всички устройства на фирма Schneider за управление на електрическото захранване на цялата сграда и от хладилните машини на фирма Carrier.

Обхванати са:

 • 12 гейтове за обслужване на самолетите
 • 46 климатични и вентилационни инсталации
 • 17 табла за осветление
 • 4 топлинни и студови центрове
 • 2 котела LOOS Matic , 2 газови бойлера и 3 хладилни машини с охладителни кули
 • помпена станция с дълбоки кладенци, филтрираща и омекотителна инсталации
 • канализационна помпена станция
 • самостоятелна смукателна вентилация за машинни, санитарни и общи помещения
 • отдимителна и противопожарна вентилация
 • мониторинг на противопожарни клапи, врати и прозорци, пожароизвестителни зони
 • мониторинг на електрическите табла за средно и ниско напрежение на Schneider
 • сигнали от специализирани летищни системи (система за обработка на багажа, система FIDS , часовникова система, система MasterTV, оповестителна система)
 • сигнали от други системи (асансьори, ескалатори, въртящи се врати, електрически генератори, UPS захранване и др.)

със следното оборудване:

 • 23 EXCEL500 контролера на Honeywell
 • 10 EXCEL 5 0 контролера на Honeywell
 • 168 XFC LON I/O модула
 • 83 XFL 521..524 LON I/O модула

Операторската станция на обекта е:

 • Компютърна система за сграден мениджмънт Enterprise Buildings Integrator (Honeywell) с 2 операторски станции
 • База-данни от 5 000 информационни точки

Системата има осъществена интеграция към следните чужди системи:

 • интеграция по ModBus комуникация с модулите на 3 хладилни машини на Carrier
 • интеграция по ModBus комуникация с електрическите табла за средно и ниско напрежение на Schneider
Летище София – Терминал 2