29. Billa - Pleven 01

Обхванати са:

  • 3 климатични и вентилационни инсталации
  • топлинни въздушни завеси на входа и изхода на магазина
  • климатизация на зони “Каси” и “Зала”

със следното оборудване:

  • 1 EXCEL 50 контролер на Honeywell
  • 4 XFC LON I/O модула
Магазин от веригата Билла, Плевен