09. MladTeater 05

Обхванати са:

  • 5 климатични и вентилационни инсталации
  • топлинен и студов център
  • 1 хладилна машина

със следното оборудване:

  • 3 EXCEL 5 0 контролер на Honeywell
  • 7 XFC LON I/O модула

Операторската станция на обекта е:

  • Компютърна система за сграден мениджмънт SymmetrE (Honeywell) с 1 операторска станция
  • База-данни от 1 000 информационни точк
Младежки театър Николай Бинев, София