10. NMH-Bojana_July2000_03 copy

Обхванати са:

  • 12 климатични и вентилационни инсталации
  • топла абонатна станция
  • мониторинг на противопожарни клапи

със следното оборудване:

  • 2 EXCEL500 контролера на Honeywell
  • 27 XF 521..524 I/O модула
Национален исторически музей, София