11. Stadion_Vasil_Levski

Обхванати са:

  • 6 климатични инсталации
  • осветление от прожекторите на пилоните
  • фасадно осветление
  • евакуационно осветление

със следното оборудване:

  • 3 EXCEL500 контролера на Honeywell
  • 6 EXCEL50 контролера на Honeywell
  • 17 XFL 521..524 LON I/O модула

Операторската станция на обекта е:

  • Компютърна система за сграден мениджмънт Excel Building Supervisor – XBS (Honeywell)
  • База-данни от 1 0 00 информационни точк
Национален стадион Васил Левски, София