12. Novotel02

Обхванати са:

  • 20 климатични и 2 вентилационни инсталации
  • топлинен и студов център

със следното оборудване:

  • 2 EXCEL500 контролера на Honeywell
  • 4 EXCEL 5 0 контролера на Honeywell
  • 12 EXCEL 10 FCU контролера на Honeywell за индивидуален стаен контрол
  • 14 XFC и XFL 521..524 LON I/O модула

Операторската станция на обекта е:

  • Компютърна система за сграден мениджмънт Enterprise Buildings Integrator (Honeywell) с 1 операторска станция
  • База-данни от 500 информационни точки
Новотел Пловдив