13. BNB Pechatniza

Климатичните инсталации поддържат подходящите температура и влага в различните помещения, включително в производствените цехове, трезорите, БУМ и т.н. Следи се състоянието на противопожарните зони и клапи от пожароизвестителната централа.

Обхванати са:

 • 13 климатични и вентилационни инсталации
 • 13 климатични шкафа
 • топлинен и студов център
 • 3 хладилни машини
 • самостоятелна нагнетателна и смукателна вентилация
 • мониторинг на противопожарни зони и клапи

със следното оборудване:

 • 3 EXCEL500 контролера на Honeywell
 • 1 EXCEL50 контролера на Honeywell
 • 20 XF 521..524 I/O модула
 • 19 XFL 521..524 LON I/O модула

Операторската станция на обекта е:

 • Компютърна система за сграден мениджмънт Excel Building Supervisor – XBS (Honeywell)
 • База-данни от 1 0 00 информационни точки
Печатница на Българска Народна Банка, София