14. ATSA_Bansko_May2001

Обхванати са:

  • 5 климатични инсталации
  • топла абонатна станция
  • 2 котела
  • отоплителна инсталация за водата в басейна

със следното оборудване:

  • 1 EXCEL500 контролер на Honeywell
  • 15 XF 521..524 I/O модула

Операторската станция на обекта е:

  • Компютърна система за сграден мениджмънт Excel Building Supervisor – XBS (Honeywell)
  • База-данни от 5 00 информационни точк
Почивна база на ДП Ръководство на въздушното движение, Банско