33. MediaSys - StZagora 04

Обхванати са:

  • 4 климатични инсталации за бели стаи
  • топлинен и студов център
  • 1 котел
  • 1 хладилна машина

със следното оборудване:

  • 4 EXCEL50 контролера на Honeywell
  • 2 XFL 523 LON I/O модула

Операторската станция на обекта е:

  • Компютърна система за сграден мениджмънт Excel Building Supervisor – XBS (Honeywell)
  • База-данни от 500 информационни точки
Производствена сграда на MediaSys, Стара Загора