01. ATSA Sofia - May2001

Изградената там система е най-голямата централизирана такава в България. Системата за сграден мениджмънт контролира и управлява цялата климатизация в сградата, осветлението и токовите кръгове, топлинните и студовите центрове. Пожароизвестяването се следи от системния сървър, като допълнение към пожарната централа. Наблюдават се и параметрите на всички конзоли за водене на полетите. Има комуникационна връзка за получаване на данни по ModBus от всички устройства на фирма Schneider за управление на електрическото захранване на цялата сграда, от хладилните машини на фирма Carrier и от пожарогасителната централа на фирма Cerberus.

 • Компютърна система за сграден мениджмънт Enterprise Buildings Integrator (Honeywell) с 8 операторски станции
 • База-данни от 25 000 информационни точки
 • 87 EXCEL500 контролера на Honeywell
 • 12 EXCEL 10 ZM контролера на Honeywell
 • 380 EXCEL 10 FCU контролера на Honeywell за индивидуален стаен контрол
 • 850 XFL LON I/O модула
 • 90 конзоли за следене на полетите
 • 53 климатични и вентилационни инсталации
 • 380 индивидуални стайни конвектора
 • 52 електрически разпределителни табла
 • 7 топлинни и студови абонатни
 • 3 котела на LOOS
 • 3 хладилни машини (интеграция по ModBus комуникация с модулите на Carrier )
 • отдимителна и противопожарна вентилация
 • 6 пожароизвестителни централи XLS1000 на Honeywell с 11 репийт панели (с всички техни данни, четени по FireBus комуникационен протокол)
 • интеграция по ModBus комуникация с пожарогасителната централа на Cerberus
 • интеграция по серийна комуникация с климатизаторите на Stulz сигнали от разни системи (асансьори, дренажни помпи, заземителна инсталация, централна прахосмукачка и др.)
Административна сграда на ДП Ръководство на Въздушното движение, София