26. TZUM 01

Системата за сграден мениджмънт в сградата на софийския търговски център “ЦУМ” се състои от операторска станция и контролери на Honeywell , които управляват цялата климатизация в търговската част и офисите, топло- и студоподаването, осветлението в цялата сграда, включително фасадното и декоративното осветление, както и спринклерните и дренчерни пожарогасителни инсталации. Извършва се също така мониторинг на състоянието противопожарните клапи, ескалаторите и показанията на електромерите за измерване на консумираната електроенергия от всички отделни офиси.

Обхванати са:

 • 11 климатични и вентилационни инсталации
 • 3 33 индивидуални стайни конвектора
 • самостоятелна смукателна вентилация
 • сигнали от климатизаторите на Carrier
 • топлинен и студов център
 • 3 хладилни машини
 • 22 електрически разпределителни табла
 • 137 електромера
 • 30 осветителни кръга
 • декоративно осветление (външно и вътрешно)
 • 193 противопожарни клапи
 • отдимителна и противопожарна вентилация
 • спринклерна и дренчерна пожарогасителни инсталации
 • 12 ескалатора

със следното оборудване:

 • 13 EXCEL500 контролера на Honeywell
 • 12 EXCEL10 ZoneManager контролера на Honeywell
 • 3 33 EXCEL 10 FCU контролера на Honeywell за индивидуален стаен контрол
 • 65 XF 521..524 I/O модула
 • 66 XFL 523 LON I/O модула

Операторската станция на обекта е:

 • Компютърна система за сграден мениджмънт Excel Building Supervisor – XBS (Honeywell)
 • База-данни от 2 0 00 информационни точки
Търговски център ЦУМ, София