17. SofiaLand_May2006_04

Обхванати са:

  • 13 климатични инсталации
  • топлинен и студов център
  • 2 котела и 1 хладилна машина
  • самостоятелна смукателна вентилация

със следното оборудване:

  • 3 EXCEL500 контролера на Honeywell
  • 2 EXCEL50 контролера на Honeywell
  • 33 XF 521..524 I/O модула
  • 2 XFL 523 LON I/O модула

Операторската станция на обекта е:

  • Компютърна система за сграден мениджмънт Excel Building Supervisor – XBS (Honeywell)
  • База-данни от 1 0 00 информационни точки
Увеселителен парк СофияЛенд, София