18. Balkanpharma - Actavis_Razgrad

Системата е базирана на свободно програмируеми комуникативни контролери XL50 и LON входно-изходни модули и е напълно подготвена за интеграция със Система за сграден мениджмънт.

Обхванати са:

  • производство на сухи инжекционни форми
  • производство на капсули и таблети
  • 15 климатични блока/инсталации
  • контрол на подготовка на вторична гореща вода
  • мониторинг на филтри

със следното оборудване:

  • 6 EXCEL 50 контролера на Honeywell
  • 10 XFC и XFL 521..524 LON I/O модула
Фармацевтичен комбинат на Актавис, Разград