19. Sopharma - Vrabevo 01

Новопостроеният завод на фармацевтичната компания “Софарма АД” във Врабево има централизирана система за контролиране и управление на климатизацията в административните и производствените помещения, където се следят температура, относителна влажност и налягане в много тесни граници. Освен това има реализирано управление на заключването на вратите, така че достъпът до определени производствени помещения да бъде контролиран и ограничен. Инсталираният софтуер на фирма Honeywell – Enterprise Building s Integrator е официално сертифициран за употреба във фармацевтичната промишленост и отговаря напълно E вропейските изискванията за спазване на принципите на Добрата производствена практика (GMP) 21 CFR Part 11. Понастоящем системата е валидирана.

Обхванати са:

  • 4 климатични инсталации
  • 6 зонови блокировки на врати
  • 40 показания на измерените параметри в помещенията (температура и влага)
  • топлинен и студов център

със следното оборудване:

  • 4 EXCEL 50 контролера на Honeywell
  • 9 XFC и XFL 521..524 LON I/O модула

Операторската станция на обекта е:

  • Компютърна система за сграден мениджмънт Enterprise Buildings Integrator (Honeywell) с 1 операторска станция
  • База-данни от 500 информационни точки

Към юни 2006г. системата бе допълнена с още един контролер EXCEL 50 на Honeywell , който управлява една нова климатична инсталация.

Фармацевтичен комбинат на Софарма, Врабево