22. Unipharm - Sofia 06

Обхванати са:

  • 3 климатични инсталации
  • топлинен и студов център
  • мониторинг на филтри
  • контрол на врати

със следното оборудване:

  • 1 EXCEL 500 контролер на Honeywell
  • 1 EXCEL 50 контролер на Honeywell
  • 14 XF 521..524 I/O модула

Операторската станция на обекта е:

  • Компютърна система за сграден мениджмънт Excel Building Supervisor – XBS (Honeywell)
  • База-данни от 1 0 00 информационни точки
Фармацевтичен комбинат на Унифарм, София