23. Sopharma - Stores 07

 Инсталираният софтуер на фирма Honeywell – Enterprise Building s Integrator е официално сертифициран за употреба във фармацевтичната промишленост и отговаря напълно E вропейските изискванията за спазване на принципите на Добрата производствена практика (GMP) 21 CFR Part 11. Понастоящем системата е валидирана.

Обхванати са:

  • 5 климатични инсталации
  • 26 зонови конвектора
  • 50 показания на измерените параметри в помещенията (температура и влага)
  • топлинен и студов център

със следното оборудване:

  • 11 EXCEL 50 контролера на Honeywell
  • 9 XFC и XFL 521..524 LON I/O модула

Операторската станция на обекта е:

  • Компютърна система за сграден мениджмънт Enterprise Buildings Integrator (Honeywell) с 1 операторска станция
  • База-данни от 500 информационни точки
Система за сградна автоматизация – Терминал 1, Фармацевтичен склад на Софарма, София