27. Bojana_Image021

Модерният частен дом в кв.Бояна има централизирана система за контролиране и управление на климатизацията в отделните помещения, където се следи температурата на въздуха. Топлоподаването от котела към подовото отопление и към стайните конвектори, както и студоподаването към същите конвектори през лятото, се управлява посредством монтираните контролери на Honeywell .

Обхванати са:

  • индивидуални конвектори в помещенията
  • топлинен и студов център
  • 1 котел и 1 хладилна машина

със следното оборудване:

  • 2 EXCEL 50 контролера на Honeywell
  • 7 EXCEL 10 FCU контролера на Honeywell за индивидуален стаен контрол
Частен дом, Бояна, София