31. GrandHotelVelingrad_01

Обхванати са:

  • 17 климатични инсталации
  • 88 индивидуални стайни конвектора
  • топлинен и студов център
  • 2 котела и 1 хладилна машина

със следното оборудване:

  • 4 EXCEL500 контролера на Honeywell
  • 13 EXCEL 5 0 контролера на Honeywell
  • 88 EXCEL 10 FCU контролера на Honeywell за индивидуален стаен контрол
  • 17 XFC и 18 XFCL LON I/O модула

Операторската станция на обекта е:

  • Компютърна система за сграден мениджмънт SymmetrE (Honeywell) с 1 операторска станция
  • База-данни от 2 000 информационни точки
Grand Hotel Велинград